Chào mừng bạn đến với Buns AI!

Bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện ở đây hoặc thử các ví dụ sau: